Menu

O rety! Maturka...

Przygotujcie się do matury z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym razem ze mną. Spróbujmy zrobić to w 129 dni. C

Bio: GENETYKA - Kwasy nukleinowe

sagcia

2016-12-25 - 129 dni (Damy radę??)

 *** Dzisiaj zajmiemy się budową, występowaniem i rolą DNA i RNA ***

DNA - zbudowany jest z 4 nukleotydów. Każdy z nich składa się z pentozy - deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego (V) i zasady azotowej - cytozyny (C), tyminy (T), adeniny (A) i guaniny (G). Połączenie zasady  z cukrem nazywamy nukleozydem. Nukleotydy DNA łączą się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi. W ten sposób powstają nici polinukleotydowe.

DNA jest dwuniciowym polinukleotydem o kształcie podwójnej helisy, gdzie pary zasad połączone są wiązaniami wodorowymi: adenina i tymina dwoma wiązaniami, a cytozyna i guanina trzema. Helisa jest prawie zawsze prawoskrętna.

W każdej parze występuje jedna pirymidynowa (jednopierścieniowa) i purynowa (dwupierścieniowa). Dzięki temu cząsteczka ma regularny kształt. Zasady parowania tłumaczy zasada komplementarności, która mówi, że sekwencja nukleotydów jednej nici DNA jest ściśle wyznaczona prze sekwencję drugiej.

Kolejność ułożenia zasad w łańcuchu polinukleotydowym nie jest ograniczona, lecz ich sekwencja niesie ze sobą konkretną informację genetyczną. dnarnastructureRNA - podobnie jak DNA wszystkie cząsteczki RNA są liniowymi polinukleotydami. Jednak zamiast deoksyrybozy występuje w nim ryboza, a tymina jest zastąpiona uracylem (U). Cząsteczki RNA są znacznie mniejsze niż DNA, mierzą zazwyczaj od kilkudziesięciu nukleotydów do kilku tysięcy i są jednoniciowe.

Inne rodzaje i funkcje RNA:

- informacyjny RNA - mRNA - przenosi on informację genetyczną zawartą w DNA z jądra komórkowego do miejsca syntezy białek (cytoplazmy). Tam łączy się z rybosomami i służy jako matryca do wytwarzania białek.

- rybosomowy RNA - rRNA - jest on składnikiem rybosomów (organella te uczestniczą w syntezie białek). Pełni on funkcję budolcowe lub katalityczne (rybozomy)

- transportujący RNA - tRNA - przenosi aminokwasy do rybosomów, a dokładniej: rozpoznaje, wiąże i dostarcza do rybosomu tylko jeden rodzaj aminokwasu. tRNA

RNA powstaje w jądrze komórkowym i przemieszcza się z jądra do cytoplazmy lub z cytoplazmy do jądra.

Na dzisiaj to już wszystko. Jutro zajmiemy się replikacją DNA :) Trzymajcie się i pamiętajcie, DAMY RADĘ!!!

Wasza Saga :P

 

Zapisz

Zapisz

© O rety! Maturka...
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci